← Література з питань медицини (за липень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Воєнно-польова хірургія : [практ. і навч. посіб.] / Ярослав Леонідович Заруцький, Володимир Якович Білий, Валерій Миколайович Денисенко, С. А. Асланян, І. С. Богдан ; за ред. і передм. Ярослав Леонідович Заруцький, Володимир Якович Білий ; іл. О. І. Жовтоножко, О. І. Уманець. – Київ : Фенікс, 2018. – 544 стб. : іл., фот.

Анотація

Воєнно-польова хірургія – проект Української військово-медичної академії у співпраці з фахівцями інших вищих медичних навчальних закладів України, метою якого є забезпечити єдність хірургічної тактики в наданні медичної допомоги пораненим і травмованим в умовах бойових дій та надзвичайних ситуацій воєнного і мирного часу. Ця праця є методологічним продовженням «Вказівок з воєнно-польової хірургії» (2014) і підручника «Воєнно-польова хірургія» (2016). Створена великим колективом вчених і практиків до 25-річчя кафедри військової хірургії.