← Література з питань медицини (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Практичний посібник з внутрішньої медицини, або Кишенькова книжечка сімейного лікаря : посіб. для студентів мед. закл. вищої освіти IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів заг. практики сімейної мед., терапевтів : у 3 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; за ред. Н. В. Пасєчко ; відп. за вип. Маргарита Більчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – Ч. 1 – 302 с. : табл.

Анотація

Видання містить 4 розділи («Ендокринологія», «Пульмонологія», «Гастроентерологія» та «Гематологія»), у яких відображено сучасні підходи до діагностики і лікування основних нозологій з урахуванням принципів доказової медицини та найсучасніших світових рекомендацій.

Для студентів медичних закладів вищої освіти IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики сімейної медицини.