← Література з питань медицини (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гриньків М. Я. Нормальна анатомія : навч. посіб. : для лабораторних занять і самостійної роботи / Мирослава Яківна Гриньків, Тетяна Миколаївна Куцериб, Федір Васильович Музика ; відп. за вип. Оксана Борис. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 223 с. : іл.

 

Анотація

Навчальний посібник призначений для полегшення вивчення студентами «Нормальної анатомії» в обсязі, що відповідає навчальній програмі курсу. У ньому наведено теми і зміст всіх лабораторних занять та самостійних робіт, передбачених модульною навчальною програмою дисципліни.

Посібник містить перелік завдань кожного заняття, короткі теоретичні відомості з кожної теми, рисунки та таблиці, рекомендовану літературу. Подано перелік залікових вимог до змістових модулів та термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».