← Література з природничо­наукової тематики (за березень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Губко О. Т. Основи зоопсихології : навчальний посібник / Олексій Тимофійович Губко ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. С. І. Болтівець. – Київ : Світогляд, 2018. – 190 с.

Анотація

У навчальному посібнику системно викладено основні етапи виникнення та становлення науки про психіку тварин, предмет і методи зоопсихології. На основі узагальнення великого масиву експериментального матеріалу, автор висвітлив основні психічні процеси і властивості психіки тварин.

Для студентів та викладачів психологічних, біологічних, ветеринарних і зоотехнічних факультетів вищих навчальних закладів України, всім, хто цікавиться вивченням психіки тварин у її взаємозв’язках зі світом природи і людини.