← Література з природничо­наукової тематики (за березень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти : IV Міжнародна наукова конференція, 09-10 жовтня 2018 р., м. Харків, Україна : тези доповідей / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. т-во фізіологів рослин, ГО "Всеукраїнська асоціація біологів рослин" ; гол. оргком. В. В. Жмурко ; відп. за вип. Ю. Ю. Юхно. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 99 с.

Анотація

Збірник містить тези пленарних, секційних і стендових доповідей у галузі фізіології, біохімії, генетики, біотехнології рослин та мікробіології.

Для науковців з різних галузей біології рослин, аспірантів та студентів.