← Анексія Криму. ООС (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Якубова Л. Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії : (аналітична доповідь) / Лариса Якубова, Володимир Головко, Яна Примаченко ; НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. Валерій Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2018. – 226 с.

Анотація

Аналітична доповідь узагальнює результати дослідження, здійсненого в рамках науково-дослідного проекту «Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії», пропонує нові теоретико-методологічні підходи до аналізу сучасного стану міжетнічних відносин у регіонах й окреслює перспективи українського націєтворення в світлі подій так званої Русской весны.

Показано, як системна ментальна, ідеологічна та методологічна криза, про яку йшлося в наукових колах десятиріччями, вивела назовні удавнені суперечності між носіями різноспрямованих філософських доктрин (і відповідно – життєвих стратегій) у найгострішій формі – збройного протистояння. В доповіді розкриваються передумови, причини виникнення й пускові механізми реалізації проекту русский мир на Донбасі та в Криму у співвіднесенні з досвідом успішного протистояння йому в решті українських регіонів.

Видання адресоване науковцям, службовцям державних органів влади та управління, студентам і всім, кому не байдужі історія і доля України.