← Анексія Криму. ООС (за лютий 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Верменич Я. Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України : [монографія] / Ярослава Володимирівна Верменич ; НАН України, Ін-т історії України, Відділ історичної регіоналістики ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2018. – 368 с.

Анотація

У монографії крізь призму теорії і методології рубіжності розглядається феномен Криму і Донбасу як пограничних субрегіонів України. Акцент зроблено на пошуку шляхів розв’язання геополітичної кризи, пов’язаної із зовнішніми загрозами суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці України. Йдеться про можливості регіональної аналітики у з’ясуванні суспільних настроїв населення Криму і Донбасу, ментальних та ідентифікаційних практик в умовах «гібридної війни» з Російською Федерацією.