← Анексія Криму. ООС (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики : нац. доп. / Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"редкол.  Е. М. Лібанова, В. М. Геєць, М. А. Хвесик ; за заг. ред. Е. М. Лібанова ; відп. за вип. І. М. Новак. – Київ : НАН України, 2015. – 207 с. : табл.

Анотація

Національна доповідь с узагальненням наукових досліджень установ Відділення економіки НАН України 20142015 рр. з проблем оцінки довоєнного стану економіки, наслідків воєнних дій і завдань відновлення економіки в Донецькій та Луганської областях, інституційного забезпечення, економічних та правових механізмів відновлення Донбасу, збереження його наукового потенціалу.