← Література з питань екології (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Ющенко Ю. С. Загальна гідрологія : підручник : для студентів вищ. навч. закл. / Юрій Сергійович Ющенко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. – 591 с.

Анотація

У виданні викладено матеріал, що стосується предмета та змісту загальної гідрології – навчальної і наукової дисципліни, яка розкриває закономірності функціонування земних вод як складової географічної оболонки й еволюційної системи Землі. Розглянуто історію розвитку, предмет, методи досліджень гідрологічних наук. Висвітлено параметри і властивості гідросфери Землі, процеси, що в ній відбуваються. Описано характеристики різних типів водних об’єктів та процеси, що в них відбуваються. Приділено увагу ролі й місцю земних вод у глобальних процесах; стадіям їх розвитку, включаючи біогенну та антропогенну.

Для студентів та аспірантів, що навчаються за спеціальностями екологічного, географічного та водогосподарського спрямування.