← Література з питань екології (за листопад 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Андрейченко А. В. Науково-економічні основи розвитку безвідходного агропромислового виробництва : монографія / Андрій Вадимович Андрейченко, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2018. – 360 с.

Анотація

Монографія містить науково-економічне дослідження проблематики створення та впровадження у практику господарювання безвідходного агропромислового виробництва. Ефективне безвідходне виробництво у сфері АПК відповідає інтересам національної безпеки України щодо забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, збереження навколишнього природного середовища, екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності людини, посилення конкурентоспроможності продукції та суб’єктів господарювання безвідходного агропромислового виробництва на вітчизняному і світовому ринках та науково обґрунтованого узгодження екологічних, економічних та соціальних складових сталого розвитку України.

Для вчених, економістів-практиків, суб’єктів господарювання у сфері АПК, органів влади, студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою розвитку безвідходного виробництва в агропромисловому секторі.