← Література з питань екології (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Інституціональні засади розбудови управлінської системи природокористування : монографія / Борис Володимирович Буркинський, Антоніна Івановна Мартієнко, Ніна Іпполитівна Хумарова, Олена Василівна Садченко, Ольга Олексіївна Карпенко ; НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж. ; за заг. ред. Борис Володимирович Буркинський ; упоряд. Ірина Володимирівна Полякова, Світлана Святославівна Дубровіна. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2017. – 335 с.

Анотація

Монографія присвячена теоретико-методологічним та інституційним засадам, фундаментальним і прикладним проблемам розвитку організаційно-управлінської системи національної економіки на основі урахування поліфункціональності природного капіталу, поєднання галузевого та екосистемного підходу щодо його раціонального використання, що обґрунтовує горизонтальну та вертикальну розбудову соціо-економіко-екологічних відносин адміністрування у сфері природокористування. Представлена монографія висвітлює наукові розробки фахівців Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України щодо дослідження загальних теоретичних та методичних аспектів удосконалення системи адміністративного управління і організації в сфері природокористування (на державному, регіональному та місцевому рівнях), науково-прикладні рішення щодо удосконалення інституційних засад та законодавчого забезпечення системи управління природокористуванням, процесів надання адміністративних послуг для досягнення сталості, ресурсно-екологічної безпеки та високої економічної результативності.

Видання призначено для науковців, фахівців управлінських інституцій, службовців центральних, регіональних та місцевих органів влади, керівників та спеціалістів підприємств, а також викладачів, експертів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, наукові та фахові інтереси яких стосуються проблем управління природокористуванням та досягнення сталого розвитку в сучасних умовах переходу України до світових стандартів збалансованого економічного розвитку.