← Література з питань екології (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Євстігнєєв А. С. Екологічна безпека спеціального природокористування в Україні у контексті сталого розвитку: теоретико-правові аспекти : монографія / Андрій Сергійович Євстігнєєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Гордон, 2018. – 494 с.

Анотація

У монографії з урахуванням досягнень теорії права, екологічного права, земельного права, інших галузей права досліджуються теоретико-правові аспекти екологічної безпеки спеціального природокористування в Україні у контексті сталого розвитку. Розкрито теоретико-правові та законодавчі основи екологічної безпеки спеціального природокористування, пропонується авторський підхід до розуміння відповідних основних правових категорій, принципів та мети правового забезпечення відносин, що досліджуються. Аналізуються особливості та проблеми правового забезпечення екологічної безпеки під час видачі дозвільних документів на спеціальне природокористування, а також при здійсненні окремих різновидів спеціального природокористування. З урахуванням досягнень законодавства ЄС та окремих іноземних країн формулюються авторські висновки та пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства у сфері, що досліджується в монографії.

Монографія розрахована на широке коло науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних закладів вищої освіти, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, адвокатів, юристів-практиків, а також всіх, хто цікавиться проблематикою забезпечення екологічної безпеки в Україні.