← Енциклопедії, довідники (за червень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. 1917-2017 : мала енциклопедія : у 2 т. / Харків. нац. ун-т. мистецтв ім. І. П. Котляревського ; ред.- упоряд. Л. В. Русакова ; наук. ред. І. С. Драч. – Харків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017.

Т. 2 : Театральне мистецтво. Загальноуніверситетські кафедри і підрозділи. – 2017. – 426 с.

Анотація

На відміну від попередніх видань, присвячених «круглим датам», у «малій енциклопедії» систематизовані всі фактичні відомості про навчальний заклад та його велику «сім’ю». Це – своєрідний паспорт вищу, що засвідчує його відповідність високій освітній місії, окреслює його вагомий внесок у розбудову національного музичного та театрального мистецтва України.

Запропоноване видання зацікавить не тільки фахівців, але й найширше коло читачів. Адже зібрані та впорядковані матеріали передбачають як суцільне читання, так і вибіркове використання для довідок. Книга покликана на тільки зберегти пам’ять про яскраві сторінки історії, але й відкрита у Майбутнє, яке виникає завдяки спільній праці всіх причетних до Університету.