← Енциклопедії, довідники (за червень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть : каталог колекції Степана Давимуки : у 3 т. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. Василя Стефаника ; упоряд. і вступ. ст. Лариса Купчинська ; наук. ред. Лідія Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017.

Т. 2 : Е-О. – 2017. – 595, [2] с.

Анотація

Каталог відображає колекцію Степана Давимуки у повному обсязі. Він всключає усі 12342 її одиниці. В основі його опрацювання лежить досвід провідних бібліотек та музеїв України та інших країн.

Матеріали каталогу розташовані за алфавітом прізвищ авторів (близько 900 осіб) творів. Цьому передувало встановлення авторства кожного з них на підставі ґрунтовного вивчення колекції, опрацювання інших збірок, наукової літератури, сайтів бібліотек ряду європейських країн

У каталозі про кожного художника підготовлений блок, який складається з кількох частин. Перша частина включає його прізвище, ім’я по батькові. Друга частина охоплює його роки життя. Подано також місце життя і діяльність художника. Третю частину формує список літератури про художника. Це монографії, статті, каталоги персональних і групових виставок, довідкові видання (словники й енциклопедії). Усі вони укладені за алфавітом. Після інформаційного блоку про художника подано список виконаних ним творів, що входять у колекцію.