← Енциклопедії, довідники (за червень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть : каталог колекції Степана Давимуки : у 3 т. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. Василя Стефаника ; упоряд. і вступ. ст. Лариса Купчинська ; наук. ред. Лідія Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017.

Т. 1 : А-Д. – 2017. – 671 с. : іл.

Анотація

Каталог містить вступ, у якому розглянуто особливості розвитку українського книжкового знаку ХІХ-ХХ ст., його символічно-алегоричну образність, визначені суспільно-політичними обставинами і національними змаганнями часу. Дано характеристику колекції Степана Давимуки, яка у каталозі представлена в повному обсязі. Це 12342 твори, виконані різними художниками упродовж ХІХ – на початку ХХІ ст. Сьогодні це найповніший реєстр українських екслібрисів. Він підготовлений з урахуванням найновіших вимог наукового опрацювання мистецьких творів і великої джерельної бази. Його доповнює багатий ілюстративний матеріал.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентської молоді, музейників і всіх поціновувачів історії та культури українського народу.