← Історія та етнографія (за червень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) : джерелознавче дослідження / Сергій Іванович Білокінь ; НАН України, Ін-т історії України, Центр культурологічних студій. – Дрогобич : Коло, 2013.

Т. 2 : Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.). – 2013. – 1065, [1] с. : іл.

Анотація

Книжка відомого вченого, доктора історичних наук С. Білоконя продовжує його дослідження історії большевицького терору. Головна тема цієї книжки – втрати культурної спадщини під час акцій большевизму проти самостійної України (1917–1921 рр.) і згодом у період Розстріляного відродження. Перший том одержав схвалення наукової громадськості і був відзначений Національною премією України ім. Т. Шевченка. Тоді йшлося про механізм терору, що застосовувався до людей, і можна було розглядати навіть якісь його ідейні аспекти. У другому томі мова йде передусім про нищення й грабунок матеріальних цінностей, у першу чергу про грабунок їхнього головного еквівалента – золота.

Центральне місце займає проблема «Большевизм і українська культурна спадщина». Тут розповідається про нищення рухомих і нерухомих пам'яток культури, але найдокладніше – про боротьбу проти книги, коли хаос воює проти логоса. Обрано зовсім новий, незаперечний аспект цієї теми – видання, заборонені на стадії верстки або тиражі яких було знищено.

Ще однією, цілком новою працею, що увійшла до книжки, є піонерське дослідження, присвячене «Спілці визволення України». На превеликий жаль, в нашу добу, коли вандалізм перемагає, робота С. Білоконя має не лише науково академічний, а й життєво актуальний характер.