← Література з питань права (за травень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

 Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали XIV Всеукр. наук. конф., м. Харків, 08 грудня 2017 р. : у 2 т. Т. 2 / Асоціація випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О. О. Нанарова. – Харків : Бровін О. В., 2017 . – 309 с. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Анотація

У збірнику представлені доповіді, які були подані на XIII Всеукраїнську наукову конференцію “Теорія і практика сучасної юрипруденції”, що відбулась 8 грудня 2017 року. Розміщенні у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямів: “Кримінального права та кримінології; кримінально-виконавчого права”, “Конституційного права; муніципального права”, “Цивільного права  і цивільного процесу; сімейного права; міжнародного приватного права”, “Господарського права; господарсько-роцесуального права”, “Міжнародного права; філософії права” та ін.

Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників і широкий читацький загал.