← Література з питань права (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали XIV Всеукр. наук. конф., м. Харків, 08 грудня 2017 р. : у 2 т. Т.1 / Асоціація випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О. О. Нанарова. – Харків : Бровін О. В., 2017 . – 323 с. – Містить бібліогр.

Анотація

У збірнику представлені доповіді, які були подані на VI Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію “Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні”, що відбулась у Хмельницькому університеті управління та права 8 грудня 2017 року. Розміщенні у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямів: “Теорія та історія держави і права; історії політичних і правових вчень”, “Цивільного права і цивільного процесу”, “Трудового права; права соціального забезпечення”, “Судоустрою; прокуратури та адвокатури” та ін.

 Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників і широкий читацький загал.