← Література з питань права (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Верховенство права очима працівників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 18 листопада 2017 р. / Нац. ун-т "Одеська морська академія" (НУ "ОМА"), Студент. наук. т-во ; уклад. Юрій Дмитрович Батан, Михайло Володимирович Сиротко, Оксана Іванівна Босак ; за ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Гельветика, 2017. – 637 с. – Містить бібліографію .

Анотація

 У збірнику містяться матеріали доповідей, присвячених актуальним проблемам у різних галузях національного та міжнародного права, політології, соціології та психології.

Представлені матеріали конференції відповідають сучасним тенденціям розвитку правової системи України і можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і при проведенні наукових досліджень студентами та молодими вченими.