← Історія та етнографія (за травень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Київське товариство сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (1876-1919) : зб. док. і матеріалів / НААН України Нац. наук. с.-г. Бібліотека ; уклад. Віктор Анатолійович Вергунов, Наталія Борисівна Щебетюк ; наук. ред. Віктор Анатолійович Вергунов. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2015. – 640 с. : іл. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"; кн. 83).

Анотація

У виданні подано документи і матеріали з історії становлення й подальшого розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні у 1876–1919 роках, яка представлена діяльністю Київського товариства сільського господарства та сільськогосподарської промисловості. У науковий обіг вводяться невідомі або маловідомі архівні документи, передруки з журналу «Земледелие», що відображають науково-організаційну практику Товариства.

Документальна збірка розрахована на науковців, аспірантів, викладачів і студентів вузів аграрного профілю I-IV рівнів акредитації та усіх, хто цікавиться історією аграрної науки, освіти і техніки.