← Література з природничо­наукової тематики (за березень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Українського Полісся : монографія / С. Ю. Попович, А. М. Савоськіна, П. М. Устименко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за ред. С. Ю. Поповича. – Київ : Компринт, 2017. – 465 с. : табл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У монографії вперше зібрано відомості про представленість на природно-заповідному фонді Українського Полісся раритетних природних і культивованих видів деревних рослин та дендроценозів, які мають офіційний статус всіх рангів охорони (міжнародного, загальнодержавного та регіонального. Для означеного природно-географічного регіону подано конспект видів заповідних вікових дерев та чагарників. Визначена репрезентативність адміністративних регіонів, об’єктів природно-заповідного фонду за кількістю раритетного дендрорізноманіття, а також покажчик ступеня раритетності видів деревних рослин.

Видання розраховане на фітосозологів, дендрологів, фітоценологів, лісівників, паркознавців, аспірантів і студентів відповідних фахів, працівників природоохоронних установ, а також широкого кола зацікавлених в охороні природи читачів.