← Історія та етнографія (за березень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Литвин В. Історія України. Доісторичний та ранньоісторичний періоди – середньовіччя – ранній новий час : у 3т., 4 кн. Т. І / В. Литвин, НАН України. Ін-т історії України; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2015. - 243 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Перший том синтетичного викладу української історії охоплює тривалий період від появи першої людини та перших зародків суспільної організації на історичних українських теренах до раннього нового часу. Складні процеси українського соціоантропогенезу супроводжувалися стрімкими змінами цивілізаційних циклів. На різних витках свого історичного поступу український народ викристалізував власні мову і культуру, своєрідну національну духовність, збагатив світову політичну культуру і практику національними зразками давньоруської та ранньомодерної державності, започаткував складні процеси націотворчості.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вишів, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться історією України.