← ЗНО, навчальна література (за листопад 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Устенко С. А. Мережні інформаційні технології : навч. посіб. / С. А. Устенко, І. В. Устенко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : [Швець В. М.], 2016. – 321 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Навчальний посібник розроблений у відповідності з освітньо-науковою програмою підготовки магістра галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Містить лекційний матеріал з нормативної навчальної дисципліни «Мережні інформаційні технології».

Наданий матеріал може бути використаний при організації аудиторних, індивідуальних і самостійних занять. Посібник буде корисним для студентів інших спеціальностей з галузі знань 12 «Інформаційні технології».