← ЗНО, навчальна література (за листопад 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Возна М. О. Англійська мова для старших курсів : підруч. / М. О. Возна ; за ред. В. І. Корбана ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 251 с. : іл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Підручник націлений на вдосконалення комунікативних умінь, аналітичне читання, зокрема лексико-стилістичний та перекладознавчий аналіз оригінальних текстів сучасних англійських та американських письменників, креативне письмо та переклад різних типів текстів. Пропонований підручник продовжує вже відому серію підручників для вищої школи. Кожен урок містить передтекстові вправи та перекладацький коментар, оригінальні тексти, словник активної лексики і низку лексичних та комунікативних вправ, а також вправ у перекладі, письмі та аудіюванні. Підручник пропонує завдання для роботи над груповими та індивідуальними проектами, зокрема з фахової тематики, і розвиває у майбутніх лінгвістів і перекладачів навички та вміння наукової і практичної перекладацької діяльності.

Підручник розрахований на студентів старших курсів, у тому числі магістратури, мовних факультетів вищих навчальних закладів.