Подяка ІПЕД ім. І.Ф.Кураса НАНУ

Висловлюємо подяку Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України за систематичне поповнення фонду Одеської національної наукової бібліотеки обов’язковим примірником актуальних видань соціально-політичної тематики.

У бібліотеці зберігаються та широко використовуються науковцями, журналістами, фахівцями з політології і соціології, студентами та усіма користувачами, які цікавляться динамікою сучасних політичних процесів понад 400 прим. документів, що надійшли від ІПЕД імені. І. Ф. Кураса.  Це монографії, матеріали конференцій, збірники наукових статей, періодичні видання, які у більшості випадків надходять від Інституту у двох примірниках, що дозволяє задовольнити інформаційні потреби більшої кількості користувачів. На початку 2017 р.  Бібліотека отримала п’ять комплектів фундаментального видання «Політична наука в Україні». Цей щедрий дарунок поповнить фонди нашої книгозбірні, а додаткові комплекти будуть передані до бібліотек області.

 img_0010.jpg

Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол. : чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода. – Київ : Парлам. вид-во, 2016.

Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. – 2016. – 656 с.

Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. – 2016. – 704 с. 

Про книгу (з анотації до видання):

Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою її категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р.

Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямованість політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями України протягом 1991-2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад вітчизняної політичної науки, її концептуальні здобутки, її внесок у вирішення суспільно-політичних проблем, які поставали в процесі розбудови української незалежної держави.

Створено: 10.03.2017
Переглядів: 553© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.