Дарунок від Клубу «Коло»

Завдяки участі у благодійному проекті, присвяченому Дню Незалежності України, фонд бібліотеки поповнився низкою цінних видань з різних галузей знань: економіки, історії, філософії, мовознавства, конфліктології та художньої літератури.

7.jpg


Документний фонд з питань економіки збагатила книга Йозефа А. Шумпетера «Теорія економічного розвитку» (Київ, 2011), яка належить до найвидатніших праць з економічної теорії і за своїм значенням стоїть поруч з основними працями А. Сміта, К. Маркса, Л. Вальраса, А. Маршала, Дж. Кейнса. Цікаво, що переклад книги українською мовою було зроблено у 2011 р., хоча книга була видана 100 років тому і написана автором переважно в період його викладацької діяльності в Чернівецькому університеті. Сьогодні без ознайомлення з цією класичною працею важко адекватно зрозуміти сутність і механізми інноваційної моделі економічного зростання, цілі, зміст та інструменти політики формування знаннєвої економіки.
Класична праця одного з провідних дослідників інновацій Еверетта М. Роджерса, заслуженого професора факультуту комунікації та журналістики Університету штату Нью-Мексико «Дифузія інновацій» (Київ, 2009) буде корисною для представників різних соціальних наук, економістів, культурологів, істориків та усіх, хто цікавиться процесами змін у суспільстві. Книга присвячена широкому колу питань, пов’язаних із поширенням нових ідей у суспільстві: від історії становлення цього міждисциплінарного напряму до закономірностей прийняття індивідуальних рішень і провадження інновацій в організаціях.

6.jpg


Літературознавчі фонди поповнилися книгою одного з найвидатніших діячів української науки і культури ХХ століття Юрія Шевельова «Вибрані праці. Кн. ІІ. Літературознавство» (Київ, 2009). Видання містить історико-літературні розвідки та есеї, що дають уявлення про діапазон інтересів автора та глибину інтерпретації явищ української літератури, живопису, театру.
Книга розрахована на широке коло гуманітаріїв
Ще одна книга Юрія Шевельова «З історії незакінченої війни» (Київ, 2009) відкриває автора як політичного мислителя та блискучого аналітика своєї доби. Ця збірка є хронікою вивільнення непересічної особистості з тенет системи радянського тоталітаризму, історія особистого вибору позиції інтелектуального опору в епоху пристосуванства, поєднана з проникливим аналізом колективної долі українців в імперській системі всеохопної соціальної і національної уніфікації та державного терору. До збірки увійшли есеї і розвідки, написані автором впродовж тривалого часу – від 1940-х рр. до 1990-х. Видання розраховане на широке коло читачів.

8.jpg


Науково-популярне видання «Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців» буде корисним для науковців, журналістів, політиків та усіх, хто цікавиться історією українсько-польських відносин. Антологія містить тексти польських політичних мислителів 90-х рр. ХІХ – 80-х рр. ХХ ст., предметом яких є українсько-польські стосунки, проблеми співжиття українців і поляків на землях етнічного прикордоння, питання незалежності України та можливі сценарії розвитку відносин між Україною та Польщею як самостійними державами. Книга надає можливість сформувати уявлення про еволюцію поглядів польських інтелектуалів на Україну та українців протягом одного з найдраматичніших періодів історії двох народів.
Для широкого загалу користувачів буде особливо цікавим видання із серії «Актуальні світові дискусії» - «Російський імперіалізм» (Київ, 2010). Збірка містить статті провідних істориків світу, що розкривають сутність російського імперіалізму, починаючи від причин імперіалістичної поведінки Росії в історичному контексті й закінчуючи втіленням російських імперіалістичних планів у різних куточках імперії. Книга охоплює період від розпаду Монгольської імперії до більшовицької революції, проте містить проекції і на сучасність. Тема висвітлена у книзі є надзвичайно актуальною для України та усіх пострадянських республік.
Бібліографічний опис цих та інших видань наведено нижче:
1. Шумпетер Йозеф А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Пер. з англ. В. Старка. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 242 с.
2. Роджерс Еверетт М. Дифузія інновацій / Пер. з англ. В. Старка. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 591 с.
3. Шевельов Ю. Вибрані праці: у 2-х кн. Кн. ІІ Літературознавство / Упоряд. І. Дзюба. – 2-ге вид. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1151 с.
4. Шевельов Ю. З історії незакінченої війни / Упоряд. Оксана Забужко, Лариса Масенко. – 2-ге вид. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 471 с.
5. Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців: антологія текстів / Упоряд. П. Коваль, Я. Олдаковський, М. Зухняк; Пер. з пол. С. Гірік. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 440 с.
6. Російський імперіалізм/ Упоряд. Тарас Гунчак; Пер. з англ. Тарас Цимбал. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 395 с.
7. Культурологія: навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / Упоряд.: О. І. Погорілий, М. А. Собуцький. – 2-ге вид. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 320 с.
8. Павленко С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 602 с.
9. Чухліб Т. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Тарас Чухліб. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 327 с.
10. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – 2-ге вид., доп. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 336 с.
11. Наймарк Норман М. Геноциди Сталіна / Пер. з англ. В. Старка. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 с.
12. Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 223 с.

Створено: 30.12.2016
Переглядів: 562© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.