Подяка НБУ ім. В.І. Вернадського та Європейському університету

nb-vernad.jpg

Під час роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародна діяльність бібліотек як складова європейського вибору держави» фонд ОННБ поповнився новими виданнями, подарованими учасниками заходу. Так колеги з Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського передали черговий випуск науково-практичного і теоретичного збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития» (вип. 13-2016 р.) та книгу, присвячену історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках. Видання призначені для фахівців бібліотечної галузі, книгознавців, бібліофілів, істориків вітчизняної науки та культури. Директор бібліотеки Європейського університету (м. Київ) Іванова Ірина Олександрівна передала 14 наукових видань, серед яких фахові періодичні збірники та матеріали наукових конференцій, що проводилися на базі Європейського університету. Дякуємо колегам за чудові видання, які збагатили фонди нашої бібліотеки та бажаємо професійних успіхів!

rizne.jpg

 

Бібліографічний список нових надходжень

 1. Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) / Г.І. Ковальчук; наук. ред. В. І. Попик; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: Академперіодика, 2015.- 688 с.
 2. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров; редкол.: А. С. Онищенко. – К., 2016. – Вып. 13. – 245 с.
 3. Мельник В. М. Фінансова архітектура національних корпорації та її вплив на ефективність фінансової діяльності: монографія / В. М. Мельник, Н .В. Бичкова. – Тернопіль: Астон, 244 с.
 4. Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін: виклики та можливості сьогодення: матер. міжнар. науково-практ. конф., Київ, 21 травня 2015 р. / редкол.: І. І. Тимошенко та ін. – Київ: вид-во Європ. ун-ту, 2015. – 112 с.
 5. Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : матер. XVI Всеукр. наук.-прак. конф. – Київ: вид-во Європ. ун-ту, 2015. – 175 с.
 6. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 24 квітня 2015 р.; у 2-х т. / редкол.: І.І. Тимошенко та ін. – вид-во Європ. ун-ту, 2015. – 112 с. – Т. 1 – 306 с., Т. 2 – 320 с.
 7. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: зб. матеріалів XIX Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 21 квітня 2016 р.; у 2-х т. / редкол.: І.І. Тимошенко та ін. – вид-во Європ. ун-ту, 2016. – 112 с. – Т. 1 – 213 с., Т. 2 – 253 с.
 8. Економіка і управління: наук. журн./ Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, Європейський університет. – Київ, 1998. – 2015, № 1 – 4, 2016, № 1.
 9. Правничий часопис Європейського університету: наук. зб./ Європейський університет. – Київ, 2015
  2015, № 1(1)
 1. Auspicia: Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences and Humanities = Рецензований наук. журн. для сусп. та гуманіт. наук / College of European and Regional Studies. – Brno, 2004
  Т. 12, вып. 5
Створено: 29.09.2016
Переглядів: 645© 2018 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.