Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за серпень 2017 р.

Анотація

У наукових дослідженнях христології Іоанна Златоуста рідко розглядається взаємозв'язок між його доктринальними, сакраментальними і праксеологічними поглядами. Однак серйозний аналіз христологічних позицій Отців церкви вимагає розгляду як їх екзегези, так і їх вчення про життя церкви. Доктрина про Христа у Іоанна Златоуста нерозривно пов'язана з життям церкви. У даній книзі увага зосереджена на аналізі коментарів Златоуста на Євангеліє від Іоанна і Послання до Євреїв - новозавітні документи, де найбільш повно розкривається вчення про Христа як Сина Божого. Автор показує, що христологічні погляди Златоуста - це результат як серйозного аналізу тексту, так і багатого пасторського досвіду.

Детальніше >