Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за листопад 2020 р.

Анотація

Колективна монографія присвячена комплексному кримінологічному аналізу щодо проблематики сексуального насильства відносно дітей. У роботі визначено кримінологічний зміст поняття сексуального насильства щодо дітей, а також систематизовано його сучасні формо прояви. На основі соціологічних, статистичних даних та з урахуванням результатів сучасних наукових досліджень розроблено кримінологічний особи, яка вчиняє сексуальне насильство щодо дитини. Наведено розгорнуту віктимологічну характеристику дитини-жертви сексуального насильства та з’ясовано особливості механізму її віктимізації. Здійснено кримінологічну оцінку стану сучасної вітчизняної системи запобігання сексуальному насильству щодо дітей.

Дана наукова праця може використовуватися у науково-дослідній діяльності, удосконалення практики запобігання сучасним проявам сексуального насильства щодо дітей, підготовки навчально-методичних комплексів з кримінології тощо.

Детальніше >

Переглядів: 2515