← Психологія (за липень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Проблеми сучасної психології = Problems of modern psychology : зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / Засновник Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Нац. акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; гол. ред. С. Д. Максименко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2021. – Вип. 52. – 298 с.

Анотація

У збірнику наукових праць висвітлено найбільш актуальні проблеми сучасної психології, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. Здійснено аналіз проблем, умов в труднощів психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостей становлення особистості й психології навчання. Збірник наукових праць адресовано професійним психологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.