← Психологія (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

PSYCHOLINGUISTICS = Психолінгвістика = Психолингвистика : зб. наук. пр. / Засновник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; гол. ред. Л. О. Калмикова. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2021. – Vol. 29, Iss. 2. – 237 с.

Анотація

Проблематика журналу: теоретичні й прикладні аспекти психолінгвістики. Більш детально цілі та проблематика.