← Психологія (за липень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Психологія : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. редкол. О. Ф. Іванова. –Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 68. – 68 с.

Анотація

У Віснику публікуються статті, які містять результати теоретичних та експериментальних розробок з фундаментальної та прикладної психології. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання екологічної, педагогічної, політичної, соціальної,  медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі.