← Екологія (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові праці Лісівничої академії наук України = Procееdings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine : зб. наук. пр. / Засновник Нац. лісотехн. ун-т України, Лісів. акад. наук України ; гол. ред. Юрій Туниця. – Львів : РВВ НЛТУ, 2019. – Вип. 19. – 231 с.

 

Анотація

У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітлено біологічні аспекти рослинних угруповань, досягнення в царині лісівництва та лісознавства, лісових культур і фітомеліорації, лісової таксації та лісовпорядкування. Наведено результати досліджень у сфері екології, відтворення та покращення стану лісових насаджень, захисту лісів від шкідників, проблем сталого природокористування та лісової інженерії.

Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців у сфері лісівництва, біології та екології лісу, лісової інженерії та лісової промисловості.