← Екологія (за липень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукоємні технології = Science-Based Technologies : наук. ж-л / Засновник Нац. авіаційний ун-т ; гол. ред. В. В. Козловський. – Київ : НАУ, 2021. – № 1 (49). – 99 с.

 

Анотація

Журнал висвітлює теоретичні та науково-практичні результати, що визначають напрям і розвиток наукових досліджень в галузях інформаційних технологій, кібербезпеки, електроніки, телекомунікацій та радіотехніки, транспорту та транспортних технологій, екології, хімічної технології, біотехнології та біоінженерії. Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів старших курсів вищих навчальних закладів, вузів і промислових підприємств.