← Екологія (за липень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського = Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University : наук. журн. / Засновник Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; гол. ред. М. В. Загірняк. – Кременчук : КрНУ ім. М.Остроградського, 2020. – Вип. 5/6 (124/125). – 174 с.

Анотація

Науковий журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук.