← Економіка (за березень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економіка та держава. Серія: Державне управління : наук.-практич. журн. / Засновник Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України, ТОВ Ред-я журналу "Економіка та держава" ; гол. ред. Р. В. Войтович. – Київ : [б.в.], 2020. – № 4 (16). – 159 с.

Анотація

Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт у галузі знань «Публічне управління та адміністрування».