← Економіка (за березень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : наук. журн. / Засновник Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2020. – Vol. 4, № 1. – 194 с.

Анотація

У цьому журналі висвітлено проблеми удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу  в сучасних умовах господарювання.

Всі представлені матеріали будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.