← Економіка (за березень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки : зб. наук. пр. / Засновник Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; гол. ред. В. С. Мошинський. – Рівне : НУВГП, Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Економіка . – 2020.– Вип. 3 (91). – 202 с.

Анотація

У збірнику опубліковано наукові статті з економічних наук. Призначений для наукових працівників, державних службовців, викладачів закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти всіх рівнів і представників бізнесу.