← комп'ютерні системи (за січень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Системні дослідження та інформаційні технології : міжнар. наук.-тех. журн. / Засновник МОН України. Ін-т прикладного та систем. аналізу, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" ; гол. ред. М. З. Згуровський. – Київ : Ін-т приклад. системного аналізу, 2019. – № 4 .

Анотація

Провідні тематичні розділи: теоретичні і прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні і прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп'ютерні системи; проблеми ухвалення рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; теоретичні і прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки ухвалення рішень; проблемне і функціонально орієнтовані комп'ютерні системи і мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу і управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи і алгоритми в системному аналізі і управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці і теорії ухвалення рішень; науково-методичні проблеми в освіті.