← комп'ютерні системи (за січень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Електроніка та інформаційні технології = Electronics and Information Technologies : зб. наук. пр. / Засновник Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; гол. ред. Іван Болеста. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – Вип. 13. – 151 с.

Анотація

Збірник «Електроніка та інформаційні технології» містить результати досліджень в галузі електроніки та наноелектроніки, радіоелектронного і оптоелектронного матеріалознавства, теорії електронних кіл і електромагнітного поля, інформаційних технологій, комп'ютерних систем і мереж, моделювання явищ, систем і технологій. Збірник публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці, але не обмежені лише нею. Для науковців, педагогів, аспірантів, студентів, а також для інженерно-технічних працівників конструкторських бюро та лабораторій.