← комп'ютерні системи (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Комп'ютерні технології друкарства = Coputer Technjljgies of Printing : зб. наук. праць / Засновник Укр. акад. Друкарства ; гол. ред. Б. В. Дурняк. – Львів : Українська академія друкарства, 2020. – № 1 (43). – 145 с.

Анотація

Матеріали, подані для опублікування в науково-технічному збірнику, групуються за розділами: — системи: моделі, аналіз, синтез; — алгоритми: моделі, аналіз, оптимізація, моделі і моделювання, верифікація, алгоритмічні мови, програмування, системне та прикладне про-грамне забезпечення; — сигнали: моделі, зображення, опрацювання; — процеси: аналіз, моделювання, оптимізація.