← комп'ютерні системи (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Радіоелектроніка, інформатика, управління = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio Elektronics, Computer Science, Control : науковий журнал / Засновник Запоріз. нац. техн. ун-т ; гол. ред. С. О. Субботін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – № 2 (53). – 195 с. – Радіоелектроніка. Інформатика. Управління .

Анотація

Тематика журналу: радіофізика, мікро-, нано- і радіоелектроніка, апаратне і програмне  забезпечення комп'ютерної техніки, комп'ютерні мережі і телекомунікації, теорія алгоритмів і програмування, оптимізація і дослідженням операцій, міжмашинна і людино-машинна взаємодія, математичне і комп'ютерне моделювання, обробка даних і сигналів, управління в технічних системах, штучний інтелект, включаючи системи, засновані на знаннях, і експертні системи, інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, штучні нейронні і нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтелект і мультиагентні системи, гібридні системи.