← комп'ютерні системи (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнар. наук.-тех. журн. / Засновник Вінниц. нац. техн. ун-т ; гол. ред. Олексій Дмитрович Азаров. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – № 2 (48). – 61 с.

Анотація

Міжнародний науково-технічний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук.