← ЗНО, навчальна література (за серпень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Шабат-Савка С. Т. Пунктуація української мови : навч. посіб. / С. Т. Шабат-Савка, О. В. Максим’юк, Н. О. Шилова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. – 239 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Навчальний посібник репрезентує теоретично-практичний блок із курсу «Актуальні проблеми синтаксису та пунктуації» і спрямований на комплексний аналіз пунктуації як окремого розділу українського мовознавства. Кожен навчальний елемент чітко структурований, складається з опорного конспекту лекції, практикуму (системи вправ і завдань), пояснювальних диктантів, схеми та зразків пунктуаційного аналізу речення, контрольного модуля-тесту, банку тестових завдань, переліку ІНДЗ, списку рекомендованої літератури, переліку питань до змістового модуля.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму «Філологія».