← Історія та етнографія (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Українсько-єврейське співжиття під час Голокосту. На матеріалі Західної України : зб. наук. ст. / НАН України. Ін-т українознавства імені Івана Крип'якевича, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; упоряд. та наук. ред. Андрій Боляновський. – Дніпро : Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; Київ : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2019. – 170 с.

Анотація

Збірник містить статті та матеріали з проблем історії Голокосту у Західній Україні, українсько-єврейських відносин під час Другої світової війни. Головну увагу приділено західноукраїнським землям, що входили до складу т. зв. дистрикту «Галичина» у серпні 1941 р. – липні 1944 р.

Рекомендований науковим співробітникам, аспірантам, студентам, вчителям, всім, хто цікавиться історією.