← Історія та етнографія (за серпень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Зубко Н. Н. Шкільний підручник в Україні: книгознавчі моделі і видавничі практики (на прикладі хімії) : монографія / Надія Несторівна Зубко ; Львів. нац. наук. б-ка ім. Василя Стефаника ; наук. ред. Ольга Василівна Антоник ; відп. ред. Василь Васильович Ферштей. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2019. – 255 с.

Анотація

На основі історико-книгознавчого аналізу відтворено цілісну картину видання шкільних підручників хімії в Україні у ХХ – початку XXI століття, здійснено їхню бібліографічну реконструкцію. Виокремлено й охарактеризовано два періоди у розвитку навчального книговидання, зумовлені реформуванням освітньої сфери під впливом соціально-політичних перетворень в Україні як республіці в складі СРСР і у суверенній державі. Здійснено історико-книгознавчий аналіз підручників хімії, виданих у радянську добу і період незалежності.

Для книгознавців, педагогів, істориків, авторів і видавців шкільних підручників та всіх, хто цікавиться проблематикою, зосередженою на навчальній книзі.