← ЗНО, навчальна література (за серпень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2019 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Нац. авіаційний ун-т України ; редкол. Ірина Георгіївна Кушнір, Світлана Петрівна Миронова, Марія Іванівна Олійник. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 311 с.

Анотація

Збірник підготовлено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії», яка відбулась на базі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковичча 22 листопада 2019 року. До збірника увійшли матеріали досліджень науковців, працівників закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти. Висвітлено теоретичні та прикладі аспекти розвитку інклюзивної освіти в Україні та зарубіжних країнах. Представлено сучасне осмислення процесу реалізації інклюзивних принципів та цінностей в умовах навчальних закладів. Розкрито роль конструктивної взаємодії фахівців мультидисциплінарної команди задля забезпечення навчального-виховного, корекційно-розвивального, реабілітаційного процесів інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Видання розраховане на науковців, педагогів-практиків, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти.