← Конкурс. Номінаційний список 2020 (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кузьмін О. В. Харчова та санітарна токсикологія : навчальний посібник / Олег Володимирович Кузьмін, Володимир Миколайович Ісаєнко, Людмила Миколаївна Акімова, Вікторія Вікторівна Кійко, Анатолій Михайлович Куц, Олена Володимирівна Матиящук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 554 с. : іл.

Анотація

Навчальний посібник присвячений вивченню шляхів потрапляння токсичних речовин у харчові продукти, їх впливу на організм людини, способам зниження їх концентрації і методам їх ідентифікації та визначення. Вирішити ці завдання спроможні висококваліфіковані фахівці, які повинні бути спроможними розв’язувати принципово нові завдання з вивчення якості харчових продуктів, що постають перед харчовою промисловістю з урахуванням нових умов господарювання, сучасних технологій переробки сільськогосподарської сировини, досягнень науки, техніки та вимог стандартів, що гарантують якість продукції на рівні кращих світових зразків. У навчальному посібнику «Харчова та санітарна токсикологія» також викладено науково-теоретичні і методичні основи з питань безпечності продовольчої сировини, харчових продуктів, добових раціонів харчування та їх кваліметричної оцінки; визначення характеру взаємодії організму людини з потенційними небезпеками з урахуванням специфіки механізму токсичної дії.

 Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології».