← Психологія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Проблеми політичної психології : зб. наук. пр. / Засновник Асоціація політич. психологів України, НАПН України. Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол. Л. А. Найдьонова. – Київ : Міленіум, 2019. – Вип. 8 (22) .

Анотація

У статтях збірника досліджуються методологічні і прикладні проблеми ідентичності українців, їхньої політичної соціалізації та формування громадянської компетентності. Розкривається практичний потенціал теорій психогеографії, парасоціальності та соціальної ідентичності в розв’язанні складних суспільних ситуацій. У політико-психологічному контексті обговорюються актуальні для українського суспільства питання опрацювання колективних травм та рефлексії колективних почуттів.

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.