← Психологія (за липень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

PSYCHOLINGUISTICS = Психолінгвістика = Психолингвистика : зб. наук. пр. / Засновник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; гол. ред. Л. О. Калмикова. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2020. Vol. 27, Iss. 2. – 416 с.

Анотація

Розкривається взаємозв'язок між психолінгвістикою та нейролінгвістикою, нейрофізіологією, психофізіологією, психологією спілкування, ноосферологією, психофізикою, парапсихологією, психіатрією, психотерапією, психографією, психопросодією тощо.